Monthly Archives: Únor 2012

Z historie včelaření v Radešínské Svratce

První zmínky o včelaření na Vysočině můžeme datovat do doby prvního osídlení této oblasti. Lidé tehdy začaly stěhovat včelstva z lesů blíže ke svým domovům. Med byl totiž před rozvinutím průmyslové výroby cukru velmi podstatným sladidlem, známé a ceněné byly rovněž jeho léčebné účinky. Včely tehdy byly běžnou součástí větších zemědělských usedlostí. O větší rozmach včelaření…